Tabellbilaga 7. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008- 2012, ton

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 1 298 1 295 1 336 1 125 972
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 296 1 293 1 334 1 123 970
A 02 Skogsbruk 2 2 2 2 2
B Utvinning av mineral 201 118 171 175 188
C Tillverkning 34 657 25 962 27 058 27 006 22 386
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 547 943 809 871 620
C 16, 17 Skogsindustri 7 187 5 248 5 815 4 709 5 138
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 14 979 10 381 11 084 11 938 10 114
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 9 659 8 040 8 050 8 468 5 365
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 286 1 351 1 300 1 020 1 147
D Energiförsörjning 25 695 25 028 31 141 25 867 22 032
E Vatten- och avfallshantering 81 64 89 39 39
F Byggverksamhet 129 132 151 102 120
G Handel 86 88 215 133 144
H Transport och magasinering 24 655 18 508 21 181 23 749 19 550
H 49 Landtransport 185 200 149 118 135
H 50 Sjötransport 23 359 17 453 20 203 22 648 18 662
H 51 Lufttransport 884 655 717 909 674
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 227 200 111 74 79
L Fastighetsverksamhet 1 049 1 041 1 334 1 104 1 087
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 516 542 597 603 710
Hushåller 1 261 1 299 1 350 971 1 147
TOTALT 89 629 74 076 84 625 80 874 68 376

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2012, Tabellbilaga 7. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008- 2012, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_007_sv.html