Tabellbilaga 6. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008- 2012, ton

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 34 044 33 151 34 041 33 692 33 371
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 34 035 33 144 34 033 33 683 33 364
A 02 Skogsbruk 9 8 7 8 7
B Utvinning av mineral 0 0 0 0 0
C Tillverkning 897 964 752 670 685
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 0 0 0 0 0
C 16, 17 Skogsindustri 83 158 218 115 32
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 199 477 256 259 333
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 389 193 126 92 152
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 225 136 152 204 168
D Energiförsörjning 1 9 2 2 5
E Vatten- och avfallshantering 148 156 153 158 152
F Byggverksamhet 95 109 127 115 99
G Handel 11 9 17 14 13
H Transport och magasinering 1 023 877 734 822 775
H 49 Landtransport 967 821 685 769 728
H 50 Sjötransport 6 7 8 9 8
H 51 Lufttransport 31 36 33 37 34
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 19 14 8 6 6
L Fastighetsverksamhet 13 14 14 11 11
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 213 234 285 273 270
Hushåller 1 216 1 347 1 449 1 335 1 355
TOTALT 37 660 36 870 37 574 37 091 36 735

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2012, Tabellbilaga 6. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008- 2012, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_006_sv.html