Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2016

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B) 2 231 80,9 125,6 1 315,8 43
Tillverkning (C) 381 075 18 668,8 2 325,6 98 996,8 2 276
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 6 173 183,5 454,2 3 356,5 72
Byggverksamhet (F) 27 217 1 281,8 51,2 4 433,9 185
Handel (G) 56 087 2 325,5 347,1 30 383,0 1 134
Transport och magasinering (H) 6 437 149,5 52,7 660,5 84
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 910 163,0 5,0 458,5 102
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 26 806 1 345,8 292,5 4 922,2 456
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 7 142 614,7 51,8 5 717,1 203
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 27 125 1 153,5 429,6 6 157,0 817
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) 695 24,3 2,7 122,6 26
Alla näringsgrenar totalt 544 898 25 991,4 4 137,9 156 523,9 5 398
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2016, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2016/stu_2016_2018-06-06_tau_004_sv.html