Finlands officiella statistik

Finländska dotterbolag utomlands

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska företags omsättning var koncentrerad till EU-länderna år 2017
29.5.2019
Finländska företag bedrev affärsverksamhet i 5 070 dotterbolag i 142 länder år 2017. Antalet anställda minskade något jämfört med året innan och uppgick till drygt 534 000, med koncentration till Europa och Asien. Omsättningen ökade med sex procent jämfört med året innan och uppgick till 166,3 miljarder euro. Mest omsättning producerades i dotterbolag i Sverige. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik Finländska dotterbolag utomlands 2017. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Nästa offentliggörande:
29.5.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Statistiken producerar uppgifter med hjälp av vilka man kan bedöma globaliseringsnivån för den finländska ekonomin, effekten av Europeiska unionens inre marknader på den finländska affärsverksamheten och de finlandsägda företagens konkurrenskraft utomlands. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: dotterbolag, företag, globalisering, investeringar, koncern, omsättning, personal.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i Finlands officiella statistik
25.5.2009
Delegationen för Finlands officiella statistik godkände 26.5.2009 statistiken Finländska dotterbolag utomlands för Finlands officiella statistik inom ämnesområdet Företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/index_sv.html