Beskrivning

Enligt det europeiska systemet för statistik över socialt skydd (ESSPROS) omfattar den sociala tryggheten alla de åtgärder som offentliga eller privata instanser vidtar för att trygga individens och familjens utkomst i fråga om vissa risker och behov. Socialskyddsförmåner kan vara antingen penningförmåner eller tjänster som tryggar uppehället. Skyddet omfattar risker och behov som föranleds av sjukdom och hälsa, funktionshinder och arbetsoförmåga, ålderdom, familjeförsörjarens död, familj och barn, arbetslöshet, boende samt social marginalisering.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 26.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sosmen/meta_sv.html