Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/sosmen/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Offentlig ekonomi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Enligt det europeiska systemet för statistik över socialt skydd (ESSPROS) omfattar den sociala tryggheten alla de åtgärder som offentliga eller privata instanser vidtar för att trygga individens och familjens utkomst i fråga om vissa risker och behov. Socialskyddsförmåner kan vara antingen penningförmåner eller tjänster som tryggar uppehället. Skyddet omfattar risker och behov som föranleds av sjukdom och hälsa, funktionshinder och arbetsoförmåga, ålderdom, familjeförsörjarens död, familj och barn, arbetslöshet, boende samt social marginalisering.

Nyckelord

socialskydd, kostnader, utgifter, sociala utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/sosmen/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.12.2016