Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2019

    El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 102 - - 342 1 230
Stenkol 603 - - 1 725 6 210
Naturgas 112 - - 301 1 085
Övriga fossila 2) 3) 461 - - 1 255 4 518
Torv 476 - - 1 475 5 311
Svartlut 650 - - 2 184 7 863
Övriga träbränslen 613 - - 1 894 6 819
Övriga förnybara 2) 4) 79 - - 249 897
Övriga energikällor 5) 46 - - 253 911
Totalt 3 142 - - 9 678 34 842
Samproduktion av el och värme 6) Olja 165 158 416 906 3 260
Stenkol 3 513 6 391 466 11 844 42 640
Naturgas 3 655 2 878 2 250 10 052 36 186
Övriga fossila 2) 3) 487 1 140 501 2 795 10 061
Torv 2 345 4 363 2 518 11 093 39 937
Svartlut 6 100 204 28 630 44 154 158 956
Övriga träbränslen 4 447 7 517 7 350 23 514 84 650
Övriga förnybara 2) 4) 652 1 264 597 3 305 11 898
Övriga energikällor 5) 211 107 667 1 349 4 857
Totalt 21 576 24 022 43 397 109 013 392 446
Separat värmeproduktion 7) Olja - 617 1 693 3 200 11 521
Stenkol - 509 147 728 2 622
Naturgas - 1 214 1 299 2 798 10 074
Övriga fossila 2) 3) - 287 245 632 2 274
Torv - 1 309 753 2 439 8 779
Svartlut - 15 686 813 2 926
Övriga träbränslen - 5 759 4 644 12 297 44 268
Övriga förnybara 2) 4) - 514 408 1 124 4 047
Övriga energikällor 5) - 3 895 2 131 1 939 6 979
Totalt .. 14 120 12 007 25 969 93 489
från rökgasskrubber - 2 552 802 .. ..
Totalt Olja 267 776 2 110 4 447 16 011
Stenkol 4 115 6 900 614 14 298 51 472
Naturgas 3 767 4 092 3 549 13 151 47 345
Övriga fossila 2) 3) 947 1 427 747 4 681 16 853
Torv 2 821 5 672 3 271 15 007 54 027
Svartlut 6 750 219 29 316 47 151 169 744
Övriga träbränslen 5 060 13 275 11 995 37 705 135 737
Övriga förnybara 2) 4) 732 1 778 1 004 4 678 16 842
Övriga energikällor 5) 258 4 003 2 798 3 541 12 747
Totalt 24 717 38 142 55 404 144 660 520 777
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2019, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2019/salatuo_2019_2020-11-03_tau_001_sv.html