Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fossila bränslen
- Olja 4 787 4 656 4 665 4 247 4 396 4 196 3 755 3 754 3 256 2 993 3 142 2 489
- Stenkol 1 967 1 733 1 621 1 544 1 519 1 471 1 431 1 381 1 322 1 040 1 000 888
- Naturgas 7 961 8 362 7 838 7 574 8 062 7 354 7 616 7 509 6 908 6 440 6 932 6 046
- Övriga fossila 690 748 875 806 840 727 533 632 590 690 736 662
- Fossila totalt 15 405 15 499 14 999 14 172 14 816 13 749 13 335 13 277 12 075 11 172 11 811 10 086
Torv 4 182 4 414 5 011 5 270 4 411 4 067 4 741 5 254 4 809 4 228 4 943 4 501
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 23 180 21 259 23 730 23 626 24 659 22 015 26 632 26 571 25 715 19 899 24 460 23 840
- Övriga träbränsle 10 781 10 502 10 479 10 389 11 027 10 152 11 216 10 616 10 600 9 228 10 180 10 425
- Övriga förnybara 312 354 384 455 464 512 531 557 535 568 553 596
- Förnybara totalt 34 273 32 114 34 593 34 470 36 151 32 680 38 379 37 745 36 850 29 694 35 194 34 862
Övriga energikällor 2 757 2 741 2 765 3 245 3 489 3 352 3 615 3 593 3 632 2 721 2 896 3 185
Totalt 56 617 54 768 57 368 57 158 58 867 53 847 60 069 59 868 57 366 47 816 54 844 52 634

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011, Tabellbilaga 5. Produktionen av industrivärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_005_sv.html