Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktionen, TJ

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fossila bränslen  
- Olja 33 680 38 183 37 873 38 016 35 996 33 118 31 122 31 935 28 233 29 571 29 205
- Kol 104 612 123 888 140 591 199 594 175 841 86 498 172 691 147 656 98 948 118 761 148 559
- Naturgas 117 387 129 063 127 718 143 158 138 375 124 230 131 457 118 038 122 324 111 565 125 156
- Övriga fossila 2 463 3 323 3 776 4 293 4 697 4 268 3 719 4 059 4 557 5 855 5 431
- Fossila totalt 258 142 294 456 309 959 385 061 354 908 248 114 338 989 301 687 254 062 265 752 308 351
Torv 61 108 84 529 89 885 99 213 87 947 67 585 91 201 100 254 79 689 70 336 91 802
Förnybara bränslen  
- Skogsindustrins avlut 137 929 126 744 140 115 141 194 148 217 132 127 156 030 153 060 143 746 110 131 135 590
- Övriga träbränsle 76 198 75 932 79 984 81 957 89 239 85 678 93 564 82 768 92 889 84 407 99 547
- Övriga förnybara 2 909 3 577 3 584 4 334 5 083 6 471 5 713 6 705 7 632 7 869 7 873
- Förnybara totalt 217 036 206 253 223 683 227 485 242 539 224 276 255 307 242 533 244 266 202 408 243 010
Övriga energikällor 16 247 15 693 16 572 20 283 21 435 20 737 23 924 22 210 27 358 18 593 19 340
Totalt 552 533 600 931 640 099 732 042 706 830 560 712 709 421 666 684 605 375 557 088 662 503

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2010, Tabellbilaga 2. Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktionen, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_002_sv.html