Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

El- och värmeproduktion år 2004

Enligt Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktion producerades år 2004 i Finland 82,2 terawattimme (TWh) el, dvs. 82,2 miljarder kilowattimme (kWh). Produktionen av fjärrvärme var 33,4 TWh och produktionen av industrivärme 62,1 TWh.

Inhemsk el- och värmeproduktion efter produktionsform år 2004

  El Fjärrvärme Industrivärme Förbrukad totalenergi
TWh TWh TWh PJ
Separat elproduktion        
  Vattenkraft 14,9 - - 53,5
  Kärnkraft 21,8 - - 238,0
  Vindkraft 0,1 - - 0,4
  Separat elproduktion med bränsle 17,4 - - 170,1
  Totalt 54,2 - - 462,0
Samproduktion av el och värme 27,9 26,3 48,9 459,3
Separat värmeproduktion - 7,1 13,2 86,5
Totalt 82,2 33,4 62,1 1 007,8

1) Förbrukad totalenergi avser förbrukade bränslemängder.
Vatten- och vindkraft har gjorts kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh) och kärnenergi med verkningsgraden 33 procent av producerad kärnkraft (10,91 PJ/TWh).

År 2004 producerades 34 procent av elen vid samproduktion av el och värme. Kärnkraften stod för 27 procent av el. 21 procent av elen producerades vid bränslebaserad separat elproduktion och 18 med vattenkraft. Vindkraftens andel av elproduktionen stannade på en promille. Inom separat elproduktion producerades 66 procent av inhemsk el.

Elproduktion efter produktionsform år 2004

Av olika bränslen inom el- och värmeproduktionen användes främst kol år 2004. Andelen uppgick till 24 procent. Träförädlingsindustrins avlutar, dvs. svartlut, stod för 21 procent och naturgas för 19 procent.

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktion år 2004

De vanligaste bränslen inom samproduktion av el- och värme var träförädlingsindustrins avlutar, dvs. 31 procent och naturgas, dvs. 24 procent. Den betydande förbrukningen av svartlut beror på omfattande skogsindustri och skogsindustrins självförsörjning när det gäller energi.

Förbrukningen av bränslen inom samproduktion av el och värme år 2004

Det överlägset vanligaste bränslet inom separat elproduktion var kol. Andelen uppgick till 66 procent.

Förbrukningen av bränslen inom separat elproduktion år 2004

När det gäller värme producerades närmare 80 procent vid samproduktion av el och värme. Vid separat värmeproduktion förbrukades mest oljor, dvs. 34 procent av de förbrukade bränslena.

Förbrukningen av bränslen inom separat värmeproduktion år 2004


Senast uppdaterad 15.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2004, El- och värmeproduktion år 2004 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2004/salatuo_2004_2006-06-16_kat_001_sv.html