8. Netto finansiella transaktioner per sektor

Sektor År Instrument
Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner, netto
Icke-finansiella företag och bostadssamfund 2005 3 139 3 923 784
2006 19 282 19 939 657
2007 23 359 23 327 -32
2008 35 290 29 094 -6 196
Centralbanken 2005 356 945 589
2006 837 978 141
2007 3 176 3 372 196
2008 6 108 6 320 212
Övriga monetära
finansinstitut
2005 19 096 18 662 -434
2006 30 668 31 166 498
2007 29 003 28 060 -943
2008 32 246 32 849 603
Övriga finansinstitut 2005 5 782 7 148 1 366
2006 9 123 9 673 550
2007 3 724 3 943 219
2008 -5 340 -4 313 1 027
Institut för
finansierings- och
försäkringsverksamhet
2005 311 548 237
2006 -316 117 433
2007 15 266 251
2008 184 -269 -453
Försäkringsföretag
och pensionsfonder
2005 3 148 1 678 -1 470
2006 1 495 1 433 -62
2007 1 240 975 -265
2008 1 207 1 347 140
Offentlig sektor 2005 -2 025 1 437 3 462
2006 -809 5 973 6 782
2007 -164 9 206 9 370
2008 788 8 601 7 813
Hushåll 2005 10 023 9 116 -907
2006 11 835 8 501 -3 334
2007 9 806 6 766 -3 040
2008 8 778 4 473 -4 305
Utlandet 2005 20 138 15 777 -4 361
2006 37 115 31 689 -5 426
2007 28 562 23 348 -5 214
2008 14 747 14 906 159

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2008, 8. Netto finansiella transaktioner per sektor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tau_008_sv.html