Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-04-14)
F Byggverksamhet 09/2020 0,9 -1,9 -2,8
10/2020 -0,7 -3,4 -2,7
11/2020 -1,5 -2,5 -1,0
12/2020 -3,7 -6,6 -2,9
01/2021 -0,7 -3,3 -2,6
41 Byggande av hus 09/2020 -0,8 -6,6 -5,8
10/2020 -3,5 -7,4 -3,9
11/2020 -6,0 -7,5 -1,5
12/2020 -9,8 -10,8 -1,0
01/2021 0,9 -5,3 -6,2
42 Anläggningsarbeten 09/2020 10,1 10,0 -0,1
10/2020 8,7 10,7 2,0
11/2020 12,1 11,7 -0,4
12/2020 15,9 11,5 -4,4
01/2021 1,3 -1,2 -2,5
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 09/2020 -0,2 -0,5 -0,3
10/2020 -0,7 -3,3 -2,6
11/2020 -0,2 -1,2 -1,0
12/2020 -2,6 -6,8 -4,2
01/2021 -2,0 -0,4 1,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Byggande av hus 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Anläggningsarbeten 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Maija Sappinen 029 551 3348, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/02/rlv_2021_02_2021-04-14_rev_001_sv.html