Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-01-15)  
F Byggverksamhet 06/2020 2,5 1,3 -1,2
07/2020 3,2 0,7 -2,5
08/2020 2,8 -1,0 -3,8
09/2020 0,9 -1,5 -2,4
10/2020 -0,7 -2,5 -1,8
41 Byggande av hus 06/2020 4,5 2,4 -2,1
07/2020 0,2 -1,7 -1,9
08/2020 2,4 -3,0 -5,4
09/2020 -0,8 -6,1 -5,3
10/2020 -3,5 -6,0 -2,5
42 Anläggningsarbeten 06/2020 8,9 10,0 1,1
07/2020 19,0 16,9 -2,1
08/2020 9,1 8,4 -0,7
09/2020 10,1 10,0 -0,1
10/2020 8,7 10,6 1,9
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 06/2020 -1,7 -2,7 -1,0
07/2020 1,2 -2,1 -3,3
08/2020 0,6 -2,4 -3,0
09/2020 -0,2 -0,1 0,1
10/2020 -0,7 -2,8 -2,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2016 -1,2 1,2
2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
41 Byggande av hus 2016 -1,2 1,2
2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
42 Anläggningsarbeten 2016 0,1 2,5
2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2016 -1,9 1,9
2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/11/rlv_2020_11_2021-01-15_rev_001_sv.html