Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-04-14)  
F Byggverksamhet 09/2019 1,9 3,3 1,4
10/2019 2,1 3,1 1,0
11/2019 4,2 2,9 -1,3
12/2019 -1,8 -3,4 -1,6
01/2020 6,7 8,6 1,9
41 Byggande av hus 09/2019 0,2 3,4 3,2
10/2019 4,2 5,2 1,0
11/2019 7,4 7,0 -0,4
12/2019 -6,8 -8,6 -1,8
01/2020 6,3 7,3 1,0
42 Anläggningsarbeten 09/2019 4,0 3,9 -0,1
10/2019 -7,4 -11,0 -3,6
11/2019 -4,5 -11,8 -7,3
12/2019 5,5 2,9 -2,6
01/2020 9,5 16,9 7,4
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 09/2019 3,2 3,2 0,0
10/2019 3,1 6,0 2,9
11/2019 3,4 3,3 -0,1
12/2019 2,5 1,5 -1,0
01/2020 6,9 8,7 1,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2016 -1,2 1,2
2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
41 Byggande av hus 2016 -1,2 1,2
2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
42 Anläggningsarbeten 2016 0,1 2,5
2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2016 -1,9 1,9
2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/02/rlv_2020_02_2020-04-14_rev_001_sv.html