Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2019

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2019 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 230 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. 60 procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 58 procent och av flervåningshusen 67 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2019 totalt 495 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 324 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 843 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan 62 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 3. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2019

  Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 538 172 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 307 954 85,0
Fristående småhus 1 163 106 75,6
Rad- och kedjehus 82 651 5,4
Flervåningsbostadshus 62 197 4,0
C-X Övriga byggnader 230 218 15,0
C Butiksbyggnader 44 255 2,9
D Kontorsbyggnader 10 704 0,7
E Trafikbyggnader 56 550 3,7
F Vårdbyggnader 9 301 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 14 695 1,0
H Undervisningsbyggnader 8 945 0,6
J lndustribyggnader 47 325 3,1
K Lagerbyggnader 33 245 2,2
X Övriga byggnader 5 198 0,3

Byggnadsbeståndet ökade med 7 700 byggnader

I slutet av år 2019 fanns det totalt 1 538 200 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 7 700 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 376 000, dvs. omkring 32 procent. Omkring 80 500 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

66 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 66 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 30 200 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 321 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 355 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 263 egentliga flervåningsbostadshus. Det fanns 112 byggnader med mer än tolv våningar, varav 77 var efter register listade som bostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2019, Byggnadsbeståndet 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2019/rakke_2019_2020-05-27_kat_002_sv.html