Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-09-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 02/2021 -8,4 -8,8 -0,4
03/2021 -3,8 -1,7 2,1
04/2021 12,2 12,0 -0,2
05/2021 17,0 17,4 0,4
06/2021 14,3 14,3 0,0
H Transport och magasinering 02/2021 -16,2 -15,6 0,6
03/2021 -6,7 -3,9 2,8
04/2021 12,5 13,2 0,7
05/2021 13,3 15,0 1,7
06/2021 12,7 14,2 1,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 02/2021 -37,9 -37,5 0,4
03/2021 -30,7 -24,1 6,6
04/2021 63,7 70,8 7,1
05/2021 95,9 95,3 -0,6
06/2021 38,6 27,2 -11,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 02/2021 2,8 1,8 -1,0
03/2021 3,1 5,4 2,3
04/2021 6,1 5,4 -0,7
05/2021 9,5 9,6 0,1
06/2021 10,6 11,0 0,4
L=68 Fastighetsverksamhet 02/2021 0,9 -0,7 -1,6
03/2021 2,2 0,9 -1,3
04/2021 7,6 9,1 1,5
05/2021 9,7 8,3 -1,4
06/2021 7,7 6,0 -1,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 02/2021 1,1 -0,5 -1,6
03/2021 -3,1 -2,7 0,4
04/2021 12,3 10,8 -1,5
05/2021 17,4 18,0 0,6
06/2021 14,0 16,9 2,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 02/2021 -11,5 -10,9 0,6
03/2021 -4,5 -0,7 3,8
04/2021 14,7 15,4 0,7
05/2021 19,8 19,5 -0,3
06/2021 16,1 16,4 0,3
R Kultur, nöje och fritid 02/2021 -28,4 -26,3 2,1
03/2021 -15,2 -11,2 4,0
04/2021 18,4 9,2 -9,2
05/2021 21,6 29,9 8,3
06/2021 30,5 31,7 1,2
S Annan serviceverksamhet 02/2021 -6,7 -8,9 -2,2
03/2021 0,7 3,5 2,8
04/2021 25,3 20,9 -4,4
05/2021 21,9 17,1 -4,8
06/2021 11,8 11,8 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
H Transport och magasinering 2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
R Kultur, nöje och fritid 2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
S Annan serviceverksamhet 2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/07/plv_2021_07_2021-09-14_rev_001_sv.html