Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-12/2019 12/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,4 4,8 5,2 2,7 4,2 2,1
Volym 3,0 3,2 3,9 1,4 2,8 0,8
H Transport och magasinering Omsättning 3,7 3,6 3,0 0,3 2,6 1,1
Volym 0,9 0,5 0,9 -0,8 0,3 -0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,3 5,1 6,1 6,7 5,6 6,0
Volym 1,4 3,0 3,9 5,1 3,4 4,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 5,8 6,2 7,6 3,3 5,6 3,7
Volym 4,3 4,7 6,0 1,6 4,1 2,3
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,9 3,7 4,3 4,9 4,5 3,6
Volym 3,3 2,0 2,9 3,4 2,9 2,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 4,9 4,8 4,0 2,4 4,0 -0,1
Volym 3,3 3,1 3,5 1,6 2,8 0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 5,1 6,3 6,8 3,7 5,4 2,5
Volym 5,0 6,2 5,4 2,4 4,7 0,9
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -0,3 0,4 8,9 -0,9 1,9 -2,9
S Annan serviceverksamhet Omsättning 4,5 4,4 4,5 1,3 3,6 0,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.02.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/12/plv_2019_12_2020-02-14_tau_001_sv.html