Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-08-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 12/2014 5,6 4,8 -0,8
01/2015 2,4 1,2 -1,2
02/2015 5,5 3,4 -2,1
03/2015 7,3 6,4 -0,9
04/2015 3,7 3,2 -0,5
H Transport och magasinering 12/2014 2,4 3,0 0,6
01/2015 -3,3 -4,0 -0,7
02/2015 -0,5 -1,8 -1,3
03/2015 3,1 2,8 -0,3
04/2015 -1,3 -1,5 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 12/2014 4,7 2,2 -2,5
01/2015 1,4 0,5 -0,9
02/2015 6,1 3,2 -2,9
03/2015 1,8 1,2 -0,6
04/2015 1,3 1,2 -0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 12/2014 11,8 11,8 0,0
01/2015 9,7 9,1 -0,6
02/2015 14,6 12,9 -1,7
03/2015 17,2 16,1 -1,1
04/2015 10,4 10,0 -0,4
L=68 Fastighetsverksamhet 12/2014 4,1 1,7 -2,4
01/2015 1,3 -0,2 -1,5
02/2015 3,7 1,8 -1,9
03/2015 5,0 3,4 -1,6
04/2015 4,1 3,7 -0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 12/2014 4,7 3,1 -1,6
01/2015 1,8 -0,3 -2,1
02/2015 5,9 2,5 -3,4
03/2015 9,9 8,1 -1,8
04/2015 6,5 4,9 -1,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12/2014 4,7 3,8 -0,9
01/2015 0,4 -0,9 -1,3
02/2015 2,6 0,5 -2,1
03/2015 5,4 4,6 -0,8
04/2015 3,0 2,4 -0,6
R Kultur, nöje och fritid 12/2014 4,4 4,2 -0,2
01/2015 11,2 10,4 -0,8
02/2015 11,7 9,7 -2,0
03/2015 0,9 1,0 0,1
04/2015 1,3 1,3 0,0
S Annan serviceverksamhet 12/2014 4,7 3,1 -1,6
01/2015 0,0 -1,4 -1,4
02/2015 0,2 -3,0 -3,2
03/2015 2,1 1,1 -1,0
04/2015 -0,9 -1,6 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Kultur, nöje och fritid 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Annan serviceverksamhet 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/05/plv_2015_05_2015-08-13_rev_001_sv.html