Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/2013 06-08/2013 09-11/2013 12/13-02/14 02/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,2 0,2 0,0 2,3 3,0
H Transport och magasinering -1,0 -2,6 -2,5 -0,5 -0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,2 1,3 0,7 1,1 0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,9 2,5 0,6 5,0 5,1
L=68 Fastighetsverksamhet 5,3 3,6 0,6 3,0 6,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,9 1,5 0,5 4,7 6,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -0,7 -1,5 1,1 0,1 1,9
R Kultur, nöje och fritid 8,1 -0,3 7,1 2,6 4,8
S Annan serviceverksamhet 2,5 1,1 1,8 3,1 4,2

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670 , Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/02/plv_2014_02_2014-05-15_tau_001_sv.html