Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
05-07/2011 08-10/2011 11/11-01/12 02-04/2012 01-04/2012 04/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 7,4 7,0 5,9 4,8 4,9 3,6
H Transport och magasinering 8,7 4,9 5,7 5,2 4,9 3,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 9,1 7,0 6,4 6,4 6,3 3,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,2 5,4 3,6 2,8 3,6 1,7
L=68 Fastighetsverksamhet 3,7 6,9 6,1 7,8 7,6 6,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,3 9,6 8,9 8,8 9,4 7,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11,3 10,4 5,7 7,8 6,9 6,1
R Kultur, nöje och fritid 3,9 11,6 4,2 3,5 2,6 -2,7
S Annan serviceverksamhet 5,3 6,6 4,5 2,2 2,7 1,6

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/04/plv_2012_04_2012-07-13_tau_001_sv.html