Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter