Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2005, 2:a kvartalet

2005
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor