Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2018

En svag skördeprognos höger producentpriserna på spannmål

Producentpriserna inom lantbruket steg med 1,7 procent under andra kvartalet år 2018. Exklusive pälsdjursuppfödning var ökningen 3,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den svaga skördeprognosen börjar synas i producentpriserna på spannmål, vilka steg med 8,5 procent. Mest steg priset på foderkorn, med 16 procent. En eventuell brist på foder och prishöjningarna ökar kostnaderna för mjölk- och köttproduktionen. Producenterna av nöt- och svinkött kan kompensera sina ökande kostnader med stöd av bättre producentpriser. Producenten får nu 5,5 procent mer för nötkött och 2,5 procent mer för svinkött än för ett år sedan. Priserna har stigit kontinuerligt fr.o.m. slutet av år 2016. Priset på fjäderfäkött steg en aning, för första gången sedan början av år 2014. Situationen för mjölkgårdar ser besvärligare ut, producentpriserna sjönk med 4 procent från årets början och priset återgick i stort sett till samma nivå som året innan. Priserna på pälsskinn sjönk med 17 procent på grund av en utmanande marknadssituation och en försvagning av den amerikanska dollarn. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–6/2018

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–6/2018

Producentprisindexet för lantbruk förnyades

Basåret för producentprisindexet för lantbruket är i fortsättningen år 2015. Samtidigt uppdaterades statistikens viktstruktur att motsvara värdet av lantbruksproduktionen för år 2015. Dessutom förnyades varukorgen. Indextalen med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Uppgifter med basåren 2000=100, 2005=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 2:a kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal II/2018 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 100,4 -2,8 1,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 102,9 -2,8 3,6
Vegetabilieproduktion 106,7 -4,0 6,4
Animalieproduktion 97,3 -2,2 -0,7
1) 2018 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/02/mthi_2018_02_2018-08-15_tie_001_sv.html