Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2018 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 105,6 -0,9 8,5
020000 INDUSTRIPRODUKTER 92,6 -2,7 -9,2
030000 FODERVÄXTER 107,2 2,2 11,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 105,6 -8,9 4,9
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 100,6 -0,0 2,7
060000 FRUKT 131,4 6,1 19,0
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,7 -4,0 6,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 103,1 -0,9 5,2
110000 DJUR 103,2 0,3 3,2
111000 Nötkreatur 107,8 0,8 5,5
112000 Svin 103,4 -0,2 2,5
115000 Fjäderfä 96,1 0,5 0,9
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 93,9 -3,6 -3,0
121000 Mjölk 98,5 -4,1 0,5
122000 Ägg 101,3 3,5 8,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 97,3 -2,2 -0,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 100,7 -1,9 2,0
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 100,4 -2,8 1,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 102,9 -2,8 3,6
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 98,4 -1,9 0,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/02/mthi_2018_02_2018-08-15_tau_001_sv.html