Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2013

Producentpriserna för lantbruket steg med 14,4 procent under det andra kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 14,4 procent under det andra kvartalet år 2013 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 13,0 procent på årsnivå. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 22,9 och prisindexet för animalieproduktionen steg med 9,2 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2013

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2013

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt på att potatis och spannmål samt med kött och animaliska produkter blev dyrare. På stegringen av priserna på kött inverkade särskilt på att priserna på svin och nötkreatur gick upp. På stegringen av animaliska produkter inverkade att priserna på pälsvaror steg.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 2:a kvartalet 2013

Index (2010=100) Indextal II/2013 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 134,0 0,1 14,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 130,9 0,6 13,0
Vegetabilieproduktion 146,1 2,0 22,9
Animalieproduktion 126,9 -1,1 9,2
1) 2013 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/02/mthi_2013_02_2013-08-15_tie_001_sv.html