Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2013 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 165,7 -4,4 12,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 136,6 -0,9 3,0
030000 FODERVÄXTER 120,8 -2,8 4,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 117,1 6,9 12,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 237,1 5,6 135,0
060000 FRUKT 111,8 6,7 6,7
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 146,1 2,0 22,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 176,4 -1,1 31,7
110000 DJUR 129,2 0,2 11,4
111000 Nötkreatur 131,0 1,7 11,6
112000 Svin 128,4 -1,2 11,2
115000 Fjäderfä 127,5 0,9 11,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 125,7 -1,8 8,0
121000 Mjölk 111,2 -1,3 0,7
122000 Ägg 134,7 -1,9 2,7
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 126,9 -1,1 9,2
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 119,8 -0,6 5,5
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 134,0 0,1 14,4
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 130,9 0,6 13,0
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 138,1 -1,1 14,9

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2013 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/02/mthi_2013_02_2013-08-15_tau_001_sv.html