Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken beskriver energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om energiförbrukningen inom jordbruk och trädgårdsodling per energikälla enligt både förbrukningsmängden och energiinnehållet. Förutom statistik över hela landet används också en områdesindelning enligt NTM-central. Uppgifter har också klassificerats efter produktionsinriktning. Uppgifterna erhålls från undersökningen av lantbrukets struktur med cirka 3–4 års intervaller.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mpen/meta_sv.html