Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken beskriver energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om energiförbrukningen inom jordbruk och trädgårdsodling per energikälla enligt både förbrukningsmängden och energiinnehållet. Förutom statistik över hela landet används också en områdesindelning enligt NTM-central. Uppgifter har också klassificerats efter produktionsinriktning. Uppgifterna erhålls från undersökningen av lantbrukets struktur med cirka 3–4 års intervaller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mpen/index_sv.html