Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2021

De inhemska övernattningar återhämtade sig något i maj 2021

Det exceptionellt stora efterfrågeraset i maj i fjol syns nu som höga tillväxtsiffror. Jämfört med nivån på de inhemska övernattningarna i maj 2019 var nivån dock 30 procent lägre i maj. Utanför huvudstadsregionen var de inhemska övernattningarna 24 procent lägre och i huvudstadsregionen 49 procent lägre än i maj 2019. Utländska turisters övernattningar minskade med 85 procent från maj 2019 och för dem statistikfördes 72 000 övernattningar. Sammantaget uppgick antalet övernattningar till 0,85 miljoner, vilket var en minskning med 46 procent jämfört med två år tidigare. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad och resans huvudsyfte, 2021/2019

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad och resans huvudsyfte, 2021/2019

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (314,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tie_001_sv.html