Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 578 47 945 26,4 -14,0 93,94 24,78
Fasta Finland 569 47 437 26,5 -14,3 93,94 24,87
Nyland 105 13 677 22,4 -23,3 89,28 20,02
    Esbo 12 1 074 35,7 -10,5 57,31 20,45
    Helsingfors 49 8 699 18,1 -30,1 94,95 17,21
    Vanda 10 2 083 32,5 -17,7 90,86 29,49
Egentliga Finland 39 2 839 27,3 -11,4 87,88 23,97
    Åbo 21 1 992 26,7 -16,8 87,87 23,44
Satakunta 22 1 019 30,2 1,7 97,09 29,29
    Björneborg 7 541 26,6 -2,7 93,50 24,88
Egentliga Tavastland 16 1 255 16,7 -10,6 77,67 12,98
    Tavastehus 6 617 22,7 -12,4 84,02 19,07
Birkaland 40 3 252 27,6 -13,0 92,85 25,63
    Tammerfors 25 2 606 28,9 -16,2 93,87 27,11
Päijänne-Tavastland 14 1 554 21,6 -8,5 79,25 17,09
    Lahtis 7 970 24,4 -7,1 77,80 18,97
Kymmenedalen 13 809 24,3 -6,5 97,01 23,59
    Kouvola 6 382 28,9 -8,6 93,46 27,04
Södra Karelen 14 1 444 22,7 -5,9 90,99 20,67
    Villmanstrand 6 842 24,7 -6,2 89,33 22,08
Södra Savolax 21 1 145 34,3 2,2 95,31 32,70
    S:t Michel 7 513 26,3 -4,6 86,36 22,67
Norra Savolax 27 2 189 28,3 -6,4 98,24 27,75
    Kuopio 14 1 355 31,5 -6,4 103,52 32,63
Norra Karelen 19 961 34,7 -1,3 98,40 34,10
    Joensuu 5 370 40,8 -5,6 99,31 40,49
Mellersta Finland 22 2 476 27,7 -10,0 97,27 26,90
    Jyväskylä 12 1 279 27,3 -16,8 92,88 25,37
Södra Österbotten 21 1 416 28,8 -4,3 73,33 21,12
    Seinäjoki 5 551 29,3 -4,8 98,94 28,96
Österbotten 21 1 284 22,9 -6,2 87,08 19,91
    Vasa 8 853 23,7 -10,3 85,68 20,29
Mellersta Österbotten 10 450 25,5 0,6 90,83 23,19
    Karleby 5 346 29,5 0,4 92,41 27,27
Norra Österbotten 53 3 538 34,0 -7,0 98,64 33,55
    Kuusamo 13 877 37,4 -4,7 118,58 44,33
    Uleåborg 10 1 412 36,8 -18,8 94,20 34,65
Kajanaland 19 1 819 46,2 4,2 82,09 37,94
    Kajana 6 416 36,3 -2,8 84,67 30,78
    Sotkamo 6 1 174 54,7 8,2 80,32 43,90
Lappland 92 6 311 23,6 -29,3 116,85 27,63
    Rovaniemi 17 1 476 21,4 -34,7 113,95 24,35
Åland 9 509 16,9 3,5 . .
    Mariehamn 5 380 18,7 -1,9 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_006_sv.html