Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.11.2014

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,5 procent i oktober från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,5 procent från oktober år 2013 till oktober år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,1 procent för reguljärtrafik och snabbturstrafik till 1,0 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och de allmänna kostnaderna steg under året.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–10/2014

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–10/2014

Källa: Kostnadsindex för busstrafik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. oktober 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2014/10/lalki_2014_10_2014-11-17_tie_001_sv.html