Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.7.2014

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,4 procent i juni

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 1,4 procent från juni år 2013 till juni år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,9 procent för stadstrafik till 1,7 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att lönerna och de indirekta lönekostnaderna samt de allmänna kostnaderna blev dyrare under året.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–6/2014, %

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–6/2014, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 3934, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2014/06/lalki_2014_06_2014-07-17_tie_001_sv.html