Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.8.2013

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,1 procent i juli

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 1,1 procent från juli år 2012 till juli år 2013. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 1,0 procent för reguljärtrafik till 1,3 procent för chartertrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna steg under året. Stegringen av kostnaderna dämpades av att bränslen och smörjmedel blev billigare.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2009–7/2013, %

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2009–7/2013, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2013/07/lalki_2013_07_2013-08-19_tie_001_sv.html