Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.7.2013

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,5 procent i juni

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 1,5 procent från juni år 2012 till juni år 2013. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 1,4 procent för stads-, reguljär- och snabbturstrafik till 1,7 procent för chartertrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna steg under året. Stegringen av kostnaderna dämpades av att bränslen och smörjmedel blev billigare.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2009–6/2013, %

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2009–6/2013, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Kati Hirvonen 09 1734 2954, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. juni 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2013/06/lalki_2013_06_2013-07-17_tie_001_sv.html