Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.3.2013

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,6 procent i februari

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,6 procent från februari år 2012 till februari år 2013. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,4 procent för stadstrafik till 0,7 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades bland annat av att arbetskrafts-, försäkrings- och de allmänna kostnaderna steg under året. Stegringen av kostnader dämpades av att räntekostnaderna sjönk och att bränslen och smörjmedel blev billigare.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2009 - 2/2013, %

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2009 - 2/2013, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2013/02/lalki_2013_02_2013-03-18_tie_001_sv.html