Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.4.2008

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 9,6 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 9,6 procent från mars år 2007 till mars år 2008. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 6,9 procent för trafikverken till 10,6 procent för reguljärtrafiken.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2001 - 3/2008

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2001 - 3/2008

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2008/03/lalki_2008_03_2008-04-17_tie_001_sv.html