Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.2.2008

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 7,4 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralenökade kostnaderna för busstrafiken med 7,4 procent från januari år 2007 till januari år 2008. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 6,6 procent för trafikverken till 7,9 procent för reguljärtrafiken.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnadernaför bränslen och smörjmedel 1/2001 - 1/2008

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnadernaför bränslen och smörjmedel 1/2001 - 1/2008

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 18.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2008/01/lalki_2008_01_2008-02-18_tie_001_sv.html