Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2019 4 7 194 7 188 -6 -0,1
2020 1 1 622 1 605 -18 -1,1
2 3 294 3 216 -77 -2,3
3 4 876 4 803 -73 -1,5
Verksamhetens kostnader totalt 2019 4 37 814 37 822 8 0,0
2020 1 9 499 9 503 4 0,0
2 19 152 19 109 -43 -0,2
3 28 692 28 665 -26 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2019 4 18 440 18 440 1 0,0
2020 1 19 132 19 154 22 0,1
2 19 620 19 676 56 0,3
3 19 312 19 307 -5 0,0
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2019 4 16 410 16 504 94 0,6
2020 1 4 113 4 110 -3 -0,1
2 7 948 7 944 -4 -0,1
3 12 118 12 105 -13 -0,1
Verksamhetens kostnader totalt 2019 4 15 836 15 866 30 0,2
2020 1 3 849 3 846 -3 -0,1
2 7 877 7 872 -4 -0,1
3 11 875 11 862 -13 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2019 4 4 564 4 683 119 2,6
2020 1 4 818 4 818 0 0,0
2 5 046 5 046 0 0,0
3 5 210 5 210 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/04/ktan_2020_04_2021-02-10_rev_001_sv.html