Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2018 3 4 972 5 240 268 5,4
4 7 484 7 496 11 0,2
2019 1 1 602 1 612 11 0,7
2 3 410 3 368 -43 -1,2
Verksamhetens kostnader totalt 2018 3 27 039 27 322 284 1,0
4 36 865 36 875 10 0,0
2019 1 9 304 9 311 7 0,1
2 19 149 19 087 -62 -0,3
Lånestock, i slutet av kvartalet 2018 3 15 733 15 729 -4 0,0
4 16 731 16 631 -100 -0,6
2019 1 17 633 17 664 31 0,2
2 18 026 18 035 10 0,1
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2018 3 11 233 11 458 225 2,0
4 15 361 15 375 13 0,1
2019 1 4 135 4 093 -42 -1,0
2 8 229 8 229 0 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2018 3 10 643 10 875 233 2,2
4 14 716 14 708 -8 -0,1
2019 1 3 759 3 758 -1 0,0
2 7 866 7 866 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2018 3 3 791 3 791 0 0,0
4 3 856 3 855 -1 0,0
2019 1 3 934 3 934 0 0,0
2 4 225 4 225 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/03/ktan_2019_03_2019-11-22_rev_001_sv.html