Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2009–2019*

Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2009–2019*
*) Uppgifterna från år 2019 är preliminära. Egenanskaffningsutgifter för investeringar är skillnaden mellan investeringsutgifter och finansieringsandelar. Nettoinvesteringar är skillnaden mellan egenanskaffningsutgifter för investeringar och försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2019. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2019, Figurbilaga 1. Egenanskaffningsutgifter för investeringar, nettoinvesteringar och årsbidrag i kommunerna 2009–2019* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2019/kta_2019_2020-05-29_kuv_001_sv.html