Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.7.2012

Antalet konkurser minskade något under januari–maj 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–maj 1 327 konkurser, vilket är fyra procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 5 213, vilket är 17 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2009–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2009–2012

Jämfört med året innan minskade antalet konkurser under januari–maj inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning, byggverksamhet och övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom näringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–maj 230 konkurser, vilket är 39 konkurser färre än året innan. Antalet konkurser ökade mest inom tillverkning. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 161 konkurser, vilket är 35 fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–maj 20112 och 2011

  Konkurser januari-maj 2012 Antalet anställda, januari-maj 2012 Konkurser januari-maj 2011 Antalet anställda, januari-maj 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 26 71 27 54
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 161 993 126 980
Byggverksamhet 365 1 428 364 1 811
Handel 230 632 269 1 028
Transport och magasinering 106 530 137 738
Hotell- och restaurangverksamhet 83 280 104 404
Övriga tjänster 353 1 276 322 1 205
Näringsgrenen okänd 3 3 30 30
Konkurser / anställda totalt 1 327 5 213 1 379 6 250

Källa: Konkurser 2012, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/05/konk_2012_05_2012-07-02_tie_001_sv.html