Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-maj 2012 och 2011

LANDSKAP Konkurser 01-05/2012 Antalet anställda 01-05/2012 Konkurser 01-05/2011 Antalet anställda 01-05/2011
Nylands landskap 411 1 657 394 2 178
Egentliga Finlands landskap 147 623 171 535
Satakunta landskap 71 202 62 451
Egentliga Tavastlands landskap 45 211 42 155
Birkalands landskap 103 485 120 882
Päijänne-Tavastlands landskap 41 174 38 222
Kymmenedalens landskap 48 128 41 173
Södra Karelens landskap 30 69 35 123
Södra Savolax landskap 30 110 36 145
Norra Savolax landskap 56 276 51 186
Norra Karelens landskap 20 55 29 72
Mellersta Finlands landskap 59 259 59 192
Södra Österbottens landskap 63 203 65 198
Österbottens landskap 44 122 49 133
Mellersta Österbottens landskap 11 52 26 92
Norra Österbottens landskap 87 327 101 330
Kajanalands landskap 21 101 18 62
Lapplands landskap 38 150 36 104
Åland 2 9 6 17
TOTALT 1 327 5 213 1 379 6 250

Källa: Konkurser 2012, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-maj 2012 och 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/05/konk_2012_05_2012-07-02_tau_001_sv.html