Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, augusti

Konsumentprisindex 2021, januari

2021
januari
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer