Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflationen i februari 4,5 procent
14.3.2022
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i februari 4,5 procent. I januari var inflationen 4,4 procent. Att inflationen steg något berodde bland annat på att el blev dyrare.

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: COVID-19 virusets inverkan på konsumentprisindexets datainsamling, behandlingen av material och indexberäkningen
14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/index_sv.html