Finlands officiella statistik

Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflationen i januari 0,9 procent
19.2.2021
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 0,9 procent. I december var inflationen 0,2 procent. Konsumentprisindexets varukorg och viktstrukturen för konsumtionen har uppdaterats i början av januari. Användning av totalmaterial utvidgades med bruksvaror som innehåller bland annat porslin, sängkläder och leksaker. Dessutom tog man i bruk totalmaterial, som innehåller försäljningsuppgifter om alla livsmedelsprodukter, alkoholdrycker, städnings- och rengöringsprodukter, husdjursprodukter och personliga hygienprodukter.

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: COVID-19 virusets inverkan på konsumentprisindexets datainsamling, behandlingen av material och indexberäkningen
14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/index_sv.html