Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2010

Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter

Enligt Statistikcentralen var direkt placering i fortsatta studier år 2009 svårare än året innan för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter. Av dem som gick ut grundskolan blev över 8 procent och av nya studenter omkring 60 procent utan studieplats. Andelen elever som blivit utanför fortsatta studier som leder till examen ökade med en procentenhet från året innan.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2005-2009, %

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2005-2009, %

Antalet elever som gick ut nian i grundskolan var ungefär 64 000, dvs. sexhundra färre än året innan. Av dem fortsatte hälften (58 procent av kvinnorna och 42 procent av männen) sina studier i gymnasiet. Fyrtioen procent (33 procent av kvinnorna och 49 procent av männen) fortsatte sina studier inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet. Av dem som påbörjat examensinriktade studier fortsatte 8,6 procent inte sina studier, andelen ökade med en procentenhet från året innan. Nästan alla sökte en studieplats, något under två procent sökte inte till fortsatta studier.

Andelen elever som fortsätter i gymnasiet efter grundskolan var högre än genomsnittet för hela landet i landskapen Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. Andelen elever som fortsätter i yrkesutbildning var störst i landskapet Mellersta Österbotten och minst i Nyland. Sådana unga, som efter att ha gått ut grundskolan, inte fortsatte i någon examensinriktad utbildning fanns mest i landskapet Päijänne-Tavastland.

Antalet nya studenter var 33 000, dvs. lika många som året innan. Av de nya studenterna påbörjade 18 procent en universitetsutbildning och 18 procent en yrkeshögskoleutbildning på hösten det året de tog studenten. Andelen studerande som påbörjade fortsatta studier i högskolor minskade med något under två procentenheter från året innan. Fyra procent påbörjade en yrkesutbildning på andra stadiet. Över hälften av studenterna år 2009, dvs. 60 procent, fortsatte inte sina studier under examensåret. Andelen studenter som blivit utanför fortsatta studier har under de senaste åren varit mer än hälften och ökade ytterligare med en och en halv procentenhet jämfört med året innan. Av de nya studenterna sökte 75 procent till fortsatta studier. Andelen sökande var ett par procentenheter större än året innan.

Relativt sett kom den största andelen sökande in på universitetsutbildning från landskapen Österbotten och Norra Karelen. Mest fortsatte man på yrkeshögskoleutbildning från Mellersta och Södra Österbotten. Andelen studenter som blivit utanför fortsatta studier var störst i Nyland och Päijänne-Tavastland.


Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2009/khak_2009_2010-12-09_tie_001_sv.html