Finlands officiella statistik

Sökande till utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bara 28 procent av de nya studenterna fortsatte att studera samma år
13.12.2018
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fortsatte inte 72 procent av de nya studenterna år 2017 direkt i examensinriktade studier samma år som de tog studentexamen. På tio år har andelen nya studenter som blivit utanför fortsatta studier ökat med 15 procentenheter. Av studenterna sökte 75 procent en studieplats. Av dem som gått ut grundskolan fortsatte 53 procent direkt i gymnasieutbildning efter grundskolan och 41 procent i yrkesutbildning.

Nästa offentliggörande:
12.12.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de kommer in, hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. I statistiken finns uppgifter om antalet personer som sökt sig till utbildning och antalet nya studerande, deras tidigare utbildning och uppgifter om dem som sökt samtidigt till olika utbildningssektorer. Statistikuppgifter har producerats årligen sedan 1990–talet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fortsatta studier, gemensam elevantagning, läroinrättningar, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/index_sv.html