Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2009

Direkt placering i fortsatta studier var lättare än året innan för dem som gick ut grundskolan år 2008, nya studenter hade det svårare

Antalet elever som gått ut grundskolan var 64 700, dvs. femhundra färre än året innan. Av dem fortsatte hälften (59 procent av kvinnorna och 42 procent av männen) sina studier i gymnasiet. 42 procent (33 procent av kvinnorna och 50 procent av männen) fortsatte sina studier inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet och två procent gick vidare till 10:e klassen. Yrkesutbildningens popularitet ökade medan gymnasieutbildningens minskade ytterligare jämfört med året innan. Av dem som gått ut grundskolan fortsatte 5,6 procent inte sina studier. Andelen elever som blivit utanför fortsatta studier minskade med en procentenhet från året innan.

Antalet nya studenter var 32 900, dvs. femhundra färre än året innan. Av de nya studenterna påbörjade 19 procent universitetsutbildning, 18 procent yrkeshögskoleutbildning och 4 procent yrkesinriktad utbildning på andra stadiet. Andelen studerande som påbörjade fortsatta studier i högskolor minskade jämfört med året innan. Över hälften av studenterna år 2008, dvs. 58 procent, fortsatte inte sina studier under examensåret. Andelen studenter som blivit utanför fortsatta studier har under de senaste åren varit mer än hälften och ökade nu med en och en halv procentenhet jämfört med året innan.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass och studentexamen 2000-2008

  Examensår
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
  % % % % % % % % %
Elever som gått ut nian 64 740 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fortsatte studierna examensåret  
    I gymnasieutbildning 32 743 50,6 50,8 51,1 53,2 54,1 55,1 54,8 54,2 53,7
    I yrkesinriktad utbildning på andra stadiet 27 100 41,9 40,7 40,1 39,4 38,4 37,0 36,7 36,1 36,3
    I grundskolans 10:e klass 1 295 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,4 2,6 2,9 3,0
Fortsatte inte studierna 3 602 5,6 6,5 6,8 4,9 5,0 5,5 5,9 6,8 7,0
 
Studenter 32 936 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fortsatte studierna examensåret  
    I yrkesinriktad utbildning på andra stadiet 1 396 4,2 4,2 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1 4,6
    I yrkeshögskoleutbildning 6 087 18,5 19,0 17,4 18,2 17,0 15,2 16,0 11,7 12,2
    I universitetsutbildning 6 287 19,1 20,1 20,5 19,5 19,2 19,0 19,4 19,4 19,0
Fortsatte inte studierna 19 166 58,2 56,6 57,9 57,9 59,8 61,8 60,6 64,8 64,3

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2008/khak_2008_2009-12-09_tie_001_sv.html