Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2021

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2021

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 173,7 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet 2021. De finansiella nettotillgångarna ökade med 1,9 miljarder euro från föregående kvartal. De finansiella nettotillgångarna ökade hos arbetspensionsanstalterna, medan de minskade hos andra typer av offentliga samfund. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens finansräkenskaper.

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Johannes Nykänen 029 551 3641, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2021/03/jyrt_2021_03_2021-12-21_tie_001_sv.html