Klassificeringar

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/luo_sv.html