Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2015

Totalt 2 146 kandidater i riksdagsvalet 2015

Korrigering 10.4.2015 kl. 12:30. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Vid riksdagsvalet 2015 uppställdes totalt 2 146 kandidater, vilket är 169 kandidater färre än i förra riksdagsvalet. I riksdagsvalet deltar 15 registrerade partier och av de registrerade partierna ställde Blåvita Fronten inte upp några kandidater i valet. Antalet partier som deltar i riksdagsvalet var två färre än i förra riksdagsvalet. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kandidatuppställningen i riksdagsvalet 2015.

Andelen män och kvinnor bland kandidaterna i riksdagsvalen 1970-2015, (%)

Andelen män och kvinnor bland kandidaterna i riksdagsvalen 1970-2015, (%)

Av alla kandidater är 73,7 procent uppställda av partier som invalts i den nuvarande riksdagen (SAML, SDP, SAF, CENT, VÄNST, SFP, GRÖNA, KD). Av de partier som inte har någon ledamot i den nuvarande riksdagen ställde Självständighetspartiet upp flest kandidater ( 151  kandidater) och För de fattigas väl (KA) minst kandidater (5 kandidater). I hela landet var antalet kandidater utanför partierna 31.

Majoriteten av kandidaterna i riksdagsval har alltid varit män. I riksdagsvalet 2015 är 1 301 kandidater män och 845 kvinnor. Kvinnornas andel av kandidaterna är därmed 39,4 procent, vilket är 0,4 procentenheter mer än i riksdagsvalet år 2011. Jämfört med förra riksdagsvalet minskade de kvinnliga kandidaternas andel i tre riksdagspartier. Mest minskade de kvinnliga kandidaternas andel i Centern i Finland, med 1,4 procentenheter. Mest ökade de kvinnliga kandidaternas andel i Gröna förbundet, med 4,5 procentenheter. Av riksdagspartiernas kandidater är de kvinnliga kandidaternas andel minst hos Sannfinländarna (35,3 procent av kandidaterna) och störst hos Gröna förbundet (56,3 procent av kandidaterna).

Medelåldern för alla kandidater är 45,8 år, för de manliga kandidaterna 46,1 år och för de kvinnliga 45,2 år. Av kandidaterna är 1 353 stycken 40 år eller äldre. Av kandidaterna är 18 stycken 75 år eller äldre och totalt 111 stycken är 25 år eller yngre. Kandidatens ålder är åldern på valdagen.

Ett riksomfattande kandidatregister har publicerats på Justitieministeriets webbplats (www.vaalit.fi). Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna i riksdagsvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna i riksdagsvalet 2015.

Antalet kandidater efter kön partivis i riksdagsvalet 2015

Parti Totalt Män Kvinnor
Totalt 2 146 1 301 845
  Samlingspartiet
  SAML
214 115 99
  Finlands Social-
  demokratiska Parti
  SDP
216 114 102
  Sannfinländarna
  SAF
215 139 76
  Centern
  i Finland
  CENT
216 130 86
  Vänsterförbundet
  VÄNST
216 123 93
  Gröna
  förbundet
  GRÖNA
208 91 117
  Svenska folk-
  partiet i Finland
  SFP
104 58 46
  Kristdemokraterna
  i Finland
  KD
193 105 88
  Finlands
  Arbetarparti
  FAP
33 28 5
  Självständighetspartiet
  IP
151 116 35
  För de Fattigas väl
  KA
5 - 5
  Piratpartiet 123 107 16
  Förändring 2011 72 56 16
  Finlands Kommunistiska
  Parti
  FKP
112 68 44
  Kommunistiska
  Arbetarparti
  KAP
30 26 4
  Valmansföreningar 31 22 9
  Övriga 7 3 4

Källa: Riksdagsvalet 2015, kandidat uppställning, bakgrund analys av röstberättigade och kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (521,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. uppställning av kandidater 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2015/01/evaa_2015_01_2015-04-10_tie_001_sv.html